AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Trajnostna raba fitofarmacevtskih sredstev

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) spodbuja trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev z namenom zmanjševanja tveganj in vplivov na zdravje ljudi in okolje. Za ta namen spodbuja uporabo fitofarmacevtskih sredstev s čim manjšim tveganjem, izvaja usposabljanja o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev ter naprav za njihovo nanašanje in obvešča ter ozavešča javnost o vplivih uporabe fitofarmacevtskih sredstvih na zdravje ljudi in okolje.