AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Registrirana fitofarmacevtska sredstva v Republiki Sloveniji

Fitofarmacevtska sredstva, ki so registrirana za uporabo na območju Republike Slovenije so vpisana v register fitofarmacevtskih sredstev, ki ga vodi UVHVVR. Register fitofarmacevtskih sredstev omogoča iskanje podatkov po imenu sredstva, aktivni snovi, formulaciji, uporabi in še drugih kriterijih, pomembnih za posamezne uporabnike. Fitofarmacevtska sredstva se sme uporabljati zgolj zoper škodljive organizme in na rastlinah, za katere je uporaba dovoljena in opredeljena v odločbi o registraciji. Vsako fitofarmacevtsko sredstvo, ki je v prodaji na območju Republike Slovenije, mora biti opremljeno z etiketo in navodilom za uporabo, ki sta napisani v slovenskem jeziku. Obvezno ju preberemo že pred načrtovano uporabo in pripravo škropilne brozge. Določbe na etiketi oziroma navodilu za uporabo je potrebno dosledno upoštevati saj le to zagotavlja učinkovito varstvo rastlin in preprečuje neželene učinke na zdravje ljudi in okolje.

Register fitofarmacevtskih sredstev je dostopen na naslednji povezavi: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v Republiki Sloveniji.

Register fitofarmacevtskih sredstev omogoča tudi iskanje v okviru tematskih seznamov fitofarmacevtskih sredstev, ki so dostopni na naslednji povezavi: Tematski seznam fitofarmcevtskih sredstev v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet v Republiki Sloveniji si lahko preberete na naslednji povezavi: Dajanje fitofarmacevtskih sredstev v promet v Republiki Sloveniji.