Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
AGROMETEOROLOŠKI PORTAL SLOVENIJE
Pozdravljeni na straneh Agrometeorološkega portala Slovenije

Zaradi neposredne odvisnosti od vremena in podnebja je kmetijstvo med najbolj občutljivimi sektorji, ki jih vremenski dogodki prizadenejo. Kmetijstvo in kmetijska pridelava se srečujeta s čedalje večjimi ekološkimi omejitvami ter problemi in prilagoditvami, ki jih narekujejo podnebne spremembe. Število izrednih vremenskih dogodkov se povečuje, s tem pa tudi posledice in škode v kmetijski pridelavi. Med izredne vremenske dogodke štejemo vremenske pojave, ki močno odstopajo od povprečnega stanja.

Za izvajanje kmetijske dejavnosti je, poleg izkušenj in praktičnih ter strokovnih znanj, zelo pomembno poznavanje sistema sinergije vremena s pridelavo kmetijskih kultur ter rejo domačih živali, pojavom rastlinskih bolezni ter koristnih in škodljivih organizmov.

Agrometeorologija je interdisciplinarna znanost, ki proučuje sistem medsebojne povezanosti med vremenom in kmetijskimi kulturami, domačimi živalmi, rastlinskimi boleznimi ter koristnimi in škodljivimi živalmi. Proučevanje vpliva vremena na rast in razvoj rastlin nam omogoča, da pri kmetijski proizvodnji čim bolj izkoristimo ugodne podnebne danosti in se poskušamo izogniti neugodnim, da bi tako dosegli optimalno kakovost in velikost pridelka.

Agrometeorološki portal oziroma na kratko AGROMET portal, je platforma, ki na enem mestu združuje vrsto informacij, ki bodo kmetovalcem pomagale pri načrtovanju kmetijske proizvodnje. Portal je namenjen širokemu spektru uporabnikov, tako kmetom kot svetovalcem, raziskovalcem, raznim inštitucijam itd.

Ob vse pogostejši vremenski spremenljivosti, ki je velikokrat pripisana podnebnim spremembam, je dostopnost ažurnih informacij za kmetovalce še toliko bolj pomembna. Portal ponuja informacije o podnebnih spremembah in vplivih le-teh na kmetijsko proizvodnjo ter ponuja možnosti ukrepov prilagajanja na podnebne spremembe in blaženja posledic podnebnih sprememb.

Agrometeorološki portal je bil vzpostavljen v okviru izvedbe Akcijskega načrta strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011.


Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.