AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Suša

Slovenija sicer sodi med države z zmernimi padavinami, številnimi vodotoki in bogato podtalnico, v zadnjih dvajsetih letih, ob splošnem pomanjkanju namakalnih sistemov, pa vse omenjeno občasno ne zadošča za optimalno pridelavo poljščin in sadja.

Suša je izredno stanje v naravi, po dolgotrajnem pomanjkanju vode v neki pokrajini. Ni samo fizikalni pojav, pač pa izmenjavanje med razpoložljivostjo, dostopnostjo in potrebami organizmov po vodni oskrbi. Suša je posledica večih naravnih (padavine, temperature, geološka sestava, ipd.) in družbenih (namakalni sistemi, organizacija, razvitost gospodarstva, tehnologij, postopkov, ipd.) okoliščin, ki imajo ob svojem negativnem sovpadanju za posledico pomanjkanje vode za ugoden razvoj poljščin, sadnega drevja, vinogradov, travnikov in gozdov. Takrat prihaja do zmanjšane kakovosti ali količine pridelka, ali celo do popolnega uničenja letine in poškodb trajnih nasadov.

ARSO: Spremljanje suše - Sušomer

Prenovljeni Sušomer - tedenski bilten o trenutnem stanju sušnosti. ARSO vsak četrtek objavi pregled stanja in napoved preskrbljenosti z vodo za prihodnji teden za tri segmente suše: v površinskem sloju tal, v površinskih vodah in v podzemnih vodah.

SUŠOMER