AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Namakanje

Namakanje je umetno dodajanje vode v zemljo za potrebe kmetovanja. Uporablja se za pomoč pri rasti kulturnih rastlin v suhih območjih in obdobjih leta, ko je padavin premalo za normalno rast. Poleg tega tudi varuje pred zmrzaljo, preprečuje rast nekaterih plevelov in preprečuje zbijanje prsti. Sorodna dejavnost je drenaža, ki se ukvarja z naravnim ali umetnim odvodnjavanjem.

KatMeSiNa

Kataster melioracijskih sistemov in naprav (KatMeSiNa) je namenjen implementaciji učinkovitega medmrežnega GIS-a, ki bo omogočal vodenje evidence o katastrskih parcelah v povezavi z melioracijskim sistemom, o njihovih geolokacijah na osnovi DOF (digitalni orto foto) za ozemlje celotne Slovenije. Aplikacija je bila za uporabnike na MKGP in sodelavce na upravnih enotah, ki so zadolženi za upravljanje z melioracijskimi sistemi.

KatMeSiNa