AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Geografski informacijski sistemi

Geografski informacijski sistem (GIS) se je kot sestavni del informacijskega sistema na področju zdravstvenega varstva rastlin v zadnjih desetih letih dokazal kot nepogrešljivi člen, zlasti pri analizah in načrtovanju ukrepov za preprečevanje širjenja škodljivih organizmov.

V zadnjih desetih letih je tako kot po svetu tudi v Sloveniji prišlo do množične uporabe podajanja prostorskih informacij na spletu, ki omogoča uporabnikom vpogled v prostorske podatke brez nameščanja plačjivih in odprtokodnih orodij. Na ta način so številne informacije v trenutku postale na voljo širokemu krogu uporabnikov in s tem tudi povečale svojo vrednost pri reševanju težav in izvajanju različnih ukrepov v kmetijstvu, okolju in ostalih področjih uporabe.