AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Odmerjanje fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

Pravilno odmerjanje FFS in pravilna priprava škropilne brozge neposredno vplivata na učinkovitost ukrepa varstva rastlin. Odmerjanje je postopek, pri katerem zagotovimo, da z napravami za nanašanje FFS na ciljno površino nanašamo točno predvideno količino FFS. V primeru prenizkega odmerka in premajhne količine škropilne brozge je ukrep varstva rastlin neučinkovit in negospodaren. Prevelik odmerek predstavlja tveganje za varnost zdravja ljudi in za okolje, privede pa lahko tudi do fitotoksičnosti in drugih negativnih učinkov pri neciljnih organizmih ter do preseženih dovoljenih vrednosti ostankov (MRL) v pridelkih in živilih.

V državah članicah EU obstaja več načinov izražanja odmerka pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). V Sloveniji je običajno odmerek podan kot odmerek FFS na površino (npr. v kg ali L na ha ali na 100 m2) ali v obliki koncentracije (npr. pri varstvu trajnih nasadov in točkovnem nanosu FFS). V navodilih za uporabo FFS je navedena tudi priporočena poraba vode, s katero dosežemo optimalen nanos FFS na rastlino.

Z namenom uskladitve odmerkov FFS na visoko rastočih gojenih rastlinah med državami članicami EU, je bil za visoko rastoče rastline pri katerih se škropilna brozga nanaša navpično (vertikalno) na območje listne stene uveden koncept odmerjanja FFS na osnovi površine listne stene, ki mu pravimo tudi metoda LWA (kratica za »leaf wall area«). Odmerjanje FFS na osnovi površine listne stene je trenutno uvedeno za vsa FFS, ki so prvič registrirana v državah članicah EU in so namenjena za uporabo na pečkatem sadju, vinski trti in na visoko rastočih vrtninah kot so paradižnik in kumare. V prihodnosti pa se bo koncept LWA predvidoma uporabljal tudi pri varstvu hmelja, koščičarjev in oljk.

Pretvornik odmerkov namenjen pri preizkušanju učinkovitosti, ki vključuje metodo LWA je skladen z EPPO Standardom PP1/239 in ga je za Evropsko organizacijo za varstvo rastlin (EPPO) razvil g. Grzegorz Doruchowski iz Nacionalnega inštituta za hortikulturne raziskave na Poljskem, je dostopen na spletni strani Evropske organizacije za varstvo rastlin (EPPO), glej pretvornik odmerkov FFS EPPO.

Pretvornik odmerkov je na voljo tudi v slovenskem jeziku v obliki xlsm [402 kB]
(Pred vnosom podatkov shranite datoteko na računalnik med dokumente. Odprite windows Raziskovalec in pojdite v mapo, kamor ste shranili datoteko. Z desno tipko miške kliknite datoteko in v priročnem meniju izberite Lastnosti. Na dnu zavihka Splošno potrdite polje Deblokiraj in izberite V redu. Po tem postopku začnite z vnosom podatkov.), glej pretvornik odmerkov FFS v SI.

Pri izračunih količine FFS in izračunih porabe vode vam je v pomoč "Kalkulator za potrebe škropljenja": kalkulator.

Več o pretvorniku odmerkov lahko preberete na IVR portalu: IVR portal.

Več o odmerjanju FFS in pripravi škropilne brozge je zapisano v gradivu "Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev": temeljna načela.