AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Register distributerjev fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi se lahko izvaja v specializiranih prodajalnah in drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom. Distributerji morajo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi izpolnjevati naslednje pogoje: imeti morajo sedež v Republiki Sloveniji ali kateri od držav članic Evropske skupnosti, ustrezno usposobljeno osebje za prodajo in svetovanje ter ustrezne prostore za prodajo in skladiščenje. Distributerji so vpisani v register distributerjev, ki obsega podatke o distributerju, podatke o vrsti prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi (promet na debelo oziroma na drobno) ter mestu prodaje (specializirane prodajalne in druge prodajalne z izključno neživilskim blagom). Register distributerjev se vodi za namen analiziranja in spremljanja distributerjev in prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter zbiranja statističnih podatkov o prometu s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Seznam distributerjev je dostopen na povezavi: Seznam registriranih distributerjev v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi so dostopne na povezavi: Dovoljenje za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi v Republiki Sloveniji.