AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Geografski informacijski sistem za prikaz občutljivih območij

Uporabniki lahko z vpogledom v geografski informacijski sistem pridobijo podatek o zemljiščih, ki so uvršena med občutljiva območja. Ta omogoča pridobitev podatkov o občutljivih območjih z iskanjem preko GERKov ali parcelnih številk.

Povezava do geografskega informacijskega sistema občutljivih območij: Trajnostna raba FFS.

Pravilna kategorizacija zemljišča je pomembna predvsem zaradi izvajanja trajnostne rabe FFS in preprečevanja okoljskih tveganj,povezanih z vplivi kmetovanja na občutljivih območjih. Več o tem na: Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Med občutljiva območja uvrščamo: