AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Znojile pri Krki

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (37827, KIS)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 83262,7 N, 483576 E
Nadmorska višina: 331 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Znojile pri Krki na dan 13.2.2024 ob 11:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 990 hPa R
Ikona: TEF=0°C (20.4.) TEF=0°C (20.4.) 175,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (20.4.) TEF=7,3°C (20.4.) 25,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (20.4.) TEF=8°C (20.4.) 18,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (20.4.) TEF=10°C (20.4.) 4,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.
37827, Znojile pri Krki, datum zadnjega podatka: 13.2.2024 11:30
Postaja tipa A733 GPRS je postavljena v ekološkem nasadu jablan in češenj. Nameščene ima senzorje za merjenje temperature in relativne zračne vlage, padavin, omočenosti listov ter senzorje za merjenje talne vlage na globinah 20, 40, 60 in 80 cm. Postaja je postavljena izven nasada.)
Tip postaje: A733GSM
Merilni interval: 30 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Skrbnik postaje in vzdrževalec kakovosi podatkov: KIS
Fotografije postaje:
Slika: Postaja
Slika: Postaja
Slika: Postaja
Slika: Postaja
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Marinča vas* (ARSO) 3 km 272 m Dodaj
Polževo (UVHVVR) 4,3 km 612 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI