AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Celjska in Koroška regija

Celjska in Koroška regija
Lokacija Nadmorska višina Lega Višina meritve senzorja Datum in čas meritve Dosežena min. temperatura RH Veter (m/s) Temp. rosišča Temp. mokrega termometra
Bistrica ob Sotli 324 m J 2 m 21.4.2024 04:00 4,8 64,0 0,6 -1,4 2,2
Braslovče (Pšaker) 322 m JV 2 m 21.4.2024 04:00 2,6 64,7 0,5 -3,4 0,3
Braslovče (Pšaker) 322 m JV 50 cm 21.4.2024 04:00 2,6 64,7 0,5 -3,4 0,3
Črnova (Gradišnik) 453 m JZ 2 m 21.4.2024 04:00 1,7 76,7 0,5 -1,9 0,2
Gabernik-Rogaška 379 m JZ 2 m 21.4.2024 04:00 2,6 68,2 0,7 -2,7 0,5
Kasaze (Mirosan) 279 m S 2 m 21.4.2024 04:00 2,4 74,5 0,3 -1,7 0,8
Latkova vas 279 m S 2 m 21.4.2024 04:00 2,9 66,8 0,6 -2,6 0,7
Ojstriška vas 308 m Z 2 m 21.4.2024 04:00 2,2 64,5 0,5 -3,8 -0,1
Radlje ob Dravi 352 m 2 m 21.4.2024 04:00 0,5 81,4 0,3 -2,3 -0,6
Slom 279 m S 2 m 21.4.2024 04:00 2,8 71,0 0,3 -1,9 0,9
Slovenske Konjice 377 m 2 m 21.4.2024 04:00 3,5 65,1 0,4 -2,4 1,1
Škofja vas 246 m 2 m 21.4.2024 04:00 2,4 81,0 0,1 -0,5 1,2
Virštanj 368 m S 2 m 21.4.2024 04:00 4,1 65,0 0,6 -1,9 1,7
Žalec (PDC) 254 m S 2 m 21.4.2024 04:00 2,4 78,1 0,3 -1,0 1,0
Celje - Medlog ARSO 241 m S 2 m 21.4.2024 04:00 2,4 78,5 0,1 -0,9 1,0
HRASTNIK ARSO 284 m 2 m 21.4.2024 04:00 2,2 68,7 0,4 -2,9 0,2
PODČETRTEK - ATOMSKE TOPLICE ARSO 201 m 2 m 21.4.2024 04:00 3,4 69,8 0,6 -1,6 1,4
RAVNE NA KOROŠKEM - ARSO 394 m 2 m 21.4.2024 04:00 1,6 63,0 0,5 -4,7 -0,7
ROGAŠKA SLATINA ARSO 289 m 2 m 21.4.2024 04:00 4,1 67,1 0,9 -1,4 1,8
SLOVENSKE KONJICE ARSO 315 m 2 m 21.4.2024 04:00 3,5 65,1 0,4 -2,4 1,1
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU ARSO 442 m 2 m 21.4.2024 04:00 0,8 71,9 0,8 -3,7 -0,9
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU ARSO 442 m 5 cm 21.4.2024 04:00 0,8 71,9 0,8 -3,7 -0,9
VELENJE - TEŠ ARSO 388 m 2 m 21.4.2024 04:00 1,4 69,3 0,5 -3,6 -0,5
Črnova DRSI 304 m 2 m 21.4.2024 04:00 2,4 77,2 0,4 -1,2 0,9
Podplat DRSI 230 m 2 m 21.4.2024 04:00 2,6 68,2 0,7 -2,7 0,5
Radlje DRSI 355 m 2 m 21.4.2024 04:00 0,5 81,4 0,3 -2,3 -0,6
Rimske Toplice DRSI 210 m 2 m 21.4.2024 04:00 1,7 81,2 0,1 -1,2 0,5
Šentrupert DRSI 280 m 2 m 21.4.2024 04:00 2,9 66,8 0,6 -2,6 0,7
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry in Pessl (UVHVVR/MKGP), postaje ARSO in postaje DRSI.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.