AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Otočec

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (517284, KGZ Novo mesto)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 78403,9 N, 518097,1 E
Nadmorska višina: 198 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Otočec (n.) na dan 2.12.2023 ob 09:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 2,7 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 2,5 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 2,3 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (1.12. 22:00 - 2.12. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (1.12. 22:00 - 2.12. 10:00) 2,3 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 97 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,2 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0,4 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 9 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 4,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 969 hPa R
Ikona: TEF=0°C (1.12.) TEF=0°C (1.12.) 4473,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (1.12.) TEF=7,3°C (1.12.) 2362,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (1.12.) TEF=8°C (1.12.) 2187,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (1.12.) TEF=10°C (1.12.) 1729,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Zlati delišes Reinders 1.1.2016 2.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Modra frankinja (Vinji vrh - Bionomija) 1.1.2022 13.9.2023 / Opazovanja
Malus domestica Borkh., Topaz (Ždinja vas) 1.3.2014 31.8.2023 / Opazovanja
Lycopersicon esculentum Mill., (Ratež - paradižnik) 1.5.2023 31.7.2023 / Opazovanja
Solanum tuberosum L., (Cikava krompir 2023) 1.1.2023 22.5.2023 / Opazovanja
Zea mays L. (partim), P9911 (Cikava koruza) 1.1.2023 22.5.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vinji vrh - bionomija AŠ) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Ždinja vas) 1.1.2022 24.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2023 2.8.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2023 31.7.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 26.5.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Otočec (UVHVVR) Trenutna postaja 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Novo mesto* (ARSO) 6,5 km 220 m Dodaj
Šentjernej (UVHVVR) 9 km 231 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI