AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Cikava krompir 2023

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije njiva
Koordinate D96: 73945,6 N, 514859 E
Nadmorska višina: 192 m
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Posamične hiše
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Otočec (n.) na dan 29.11.2023 ob 23:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) -1,3 °C M
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (29.11. 22:00 - 30.11. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (29.11. 22:00 - 30.11. 10:00) -1,9 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra -1,6 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča -2 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 95 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0,4 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 29.11. ob 4:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 1 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 29.11. ob 7:30 I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 985 hPa R
Ikona: TEF=0°C (28.11.) TEF=0°C (28.11.) 4464,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (28.11.) TEF=7,3°C (28.11.) 2362,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (28.11.) TEF=8°C (28.11.) 2187,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (28.11.) TEF=10°C (28.11.) 1729,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 5510 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Solanum tuberosum L., (Cikava krompir 2023) 1.1.2023 22.5.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 5510 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vinji vrh - bionomija AŠ) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Ždinja vas) 1.1.2022 24.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2023 2.8.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2023 31.7.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 26.5.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2022 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Novo mesto* (ARSO) 1,1 km 220 m Dodaj
Otočec (UVHVVR) 5,5 km 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI