AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Ždinja vas

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 77838,6 N, 513205,8 E
Nadmorska višina: 293 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Otočec (n.) na dan 4.10.2023 ob 02:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 15,4 °C M
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (3.10. 22:00 - 4.10. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (3.10. 22:00 - 4.10. 10:00) 15,1 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 14,6 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 14,1 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 92 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 24.9. ob 3:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 2,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (NOVO MESTO) 995 hPa R
Ikona: TEF=0°C (3.10.) TEF=0°C (3.10.) 3848,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (3.10.) TEF=7,3°C (3.10.) 2113,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (3.10.) TEF=8°C (3.10.) 1965,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (3.10.) TEF=10°C (3.10.) 1574,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4924 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Topaz (Ždinja vas) 1.3.2014 31.8.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4924 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vinji vrh - bionomija AŠ) 1.1.2022 28.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Ždinja vas) 1.1.2022 24.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2023 2.8.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2023 31.7.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 26.5.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2022 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Novo mesto* (ARSO) 4,3 km 220 m Dodaj
Otočec (UVHVVR) 4,9 km 198 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI