AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Purisima

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (513655, KGZ Nova Gorica)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 48865,7 N, 404323,6 E
Nadmorska višina: 50 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Purisima na dan 16.4.2024 ob 03:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 17,3 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 11,1 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (15.4. 22:00 - 16.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (15.4. 22:00 - 16.4. 10:00) 16,6 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 67 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 12.4. ob 10:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 0 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 0 h I
Ikona: Zadnjič moker list Zadnjič moker list 15.4. ob 1:00 I
Ikona: Temperatura tal (30 cm) Temperatura tal (30 cm) 18,9 °C M
Ikona: TEF=0°C (15.4.) TEF=0°C (15.4.) 1119,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (15.4.) TEF=7,3°C (15.4.) 397,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (15.4.) TEF=8°C (15.4.) 345,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (15.4.) TEF=10°C (15.4.) 205,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 5.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Prognostični modeli vezani na meteorološko postajo na tej lokaciji:

513655, Purisima, datum zadnjega podatka: 16.4.2024 03:30
Postaja je A753 GPRS. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5m od tal in merilec količine padavin na višin 2,1m od tal. Poleg osnovnih senzorjev je postaja opremljena tudi s senzorjem za merjenje temperature tal. Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.Merilna postaja se nahaja na vinogradniški legi Purisima. Lega je južna s pogledom na ankaransko bonifiko in mesto Koper. Oddaljena je približno 2,5 km E od Ankarana.)
Tip postaje: A760
Merilni interval: 30 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Skrbnik postaje in vzdrževalec kakovosi podatkov: KGZ Nova Gorica

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Allium sativum L., (Bertoki) 1.1.2022 10.4.2024 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Refošk (Bertoki - bionomija) 1.1.2023 18.3.2024 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Škofije - zelenjava) 1.1.2023 5.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Škofije - breskve) 1.1.2023 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Škofije J. zavijač) 1.1.2023 4.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Škofije - breskve) 1.1.2023 4.4.2024 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Purisima (UVHVVR) Trenutna postaja 50 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Beneša (ZRS Koper) 3,4 km 62 m Dodaj
Lazaret*** (DRSI) 4,6 km 2 m Dodaj
Pradisiol (UVHVVR) 4,8 km 3 m Ravnine Dodaj
Koper*** (DRSI) 5,3 km 5 m Dodaj
Semedela (ZRS Koper) 7,3 km 149 m Dodaj
Marezeige (ZRS Koper) 8,3 km 189 m Dodaj
Truške (UVHVVR) 8,8 km 230 m Dodaj
Kubed* (ARSO) 9,5 km 236 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI