AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Škrbnik- Hmezad hram

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije
Koordinate D96: 0 N, 0 E
Nadmorska višina: 0 m

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 1.1.2024 19.4.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 1.1.2024 19.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 10.4.2013 19.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 24.4.2013 17.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 14.5.2013 17.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 3.4.2023 17.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 3.4.2023 17.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Vanganel - breskev) 1.1.2022 16.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Izola - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Škofije - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 11.4.2024 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Škofije J. zavijač) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Izola - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Škofije - breskve) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Škofije - zelenjava) 1.1.2023 16.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 26.4.2013 15.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 10.5.2012 15.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 15.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 15.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Gančani-jablana) 8.4.2023 12.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šentjernej-VK) 1.1.2024 11.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Vanganel - breskev) 1.1.2022 10.4.2024 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Kline-Krško) 1.1.2009 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Ždinja vas) 1.1.2022 4.4.2024 / Spremljanje
Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 1.1.2024 4.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Brezovska Gora) 1.1.2024 2.4.2024 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Podvrh - sukači) 1.1.2024 29.3.2024 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Podvrh - sukači) 1.1.2024 29.3.2024 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Zdole - breskev) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Artiče - jablana) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Zdole - breskev) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Artiče - jablana) 1.4.2018 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947) (Zdole - hruška) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 28.3.2024 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Dombrava) 1.1.2023 28.3.2024 / Spremljanje
Halyomorpha halys (Piršenbreg - hruška) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 18.4.2013 25.3.2024 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Podvrh - RLP) 1.1.2022 22.3.2024 31.12.2022 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2019 15.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.3.2017 13.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 1.6.2023 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 21.3.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2011 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 24.3.2015 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 21.3.2011 12.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 11.3.2024 1.1.2024 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 30.3.2018 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 14.3.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 11.3.2011 8.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2010 8.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2022 12.12.2023 / Spremljanje
Prays oleae Bernard (Beneša) 1.1.2023 8.11.2023 / Spremljanje
Prays oleae Bernard (Strunjan - oljčna muha) 1.1.2023 8.11.2023 / Spremljanje
Prays oleae Bernard (Sermin) 1.1.2023 8.11.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Veliki Gaber - bionomija AŠ) 1.1.2022 19.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Gabrovka - RLP) 1.1.2022 19.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Moravče pri Gabrovki - RLP) 1.1.2022 19.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Gabrska gora - RLP) 1.1.2022 19.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Testna postaja) 10.7.2023 11.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Maribor BTŠ - bionomija AŠ) 1.1.2018 11.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Beneša) 1.1.2023 10.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Strunjan) 1.1.2022 10.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Sermin) 1.1.2023 10.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Padna - oljčna muha) 1.1.2023 10.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Gažon - oljčna muha) 1.1.2023 10.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Osp - oljčna muha) 1.1.2023 10.10.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Veržej) 28.4.2013 10.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vučja Gomila - bionomija AŠ) 1.1.2022 10.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Nebova - RLP) 1.1.2022 10.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Rinčetova Graba - bionomija AŠ) 1.1.2022 9.10.2023 31.12.2023 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Svetinje - bionomija AŠ) 1.1.2022 9.10.2023 31.12.2023 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2022 9.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Brnica - bionomija AŠ) 1.1.2019 9.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bodkovci - bionomija AŠ) 1.1.2022 9.10.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Ilovci - RLP) 1.1.2023 9.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kromberk - oljka) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Dekani - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Bonini - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Truške -oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Krkavče - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Sv. Peter - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Baredi - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Grbci - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Pivol - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Mala Seva - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Liminjan - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kavaliči - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Šmarje pri Kopru - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Seča - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vipolže - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Kozana - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Gornje Cerovo - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Višnjevik - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Zalošče - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtojba - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Šempas - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Osek - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Lokvica - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Plače - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (TEST - Jolanda) 1.1.2023 29.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2022 29.9.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Trebeše - oljčna muha) 1.1.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Morje - FRAM (vinska trta)) 5.4.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Morje - FRAM (vinska trta)) 5.4.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Morje pri Framu - bionomija AŠ) 1.1.2019 27.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP 2023) 28.6.2023 27.9.2023 / Spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtovin - oljčna muha) 1.1.2023 26.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Police - vinska trta) 1.1.2023 26.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Police - vinska trta) 1.1.2023 26.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Purissima Sukači) 1.1.2023 25.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Debeli rtič) 1.1.2023 25.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Purisima - sukači) 1.1.2023 25.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Debeli rtič) 1.1.2023 25.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Majski vrh - vinska trta) 1.1.2023 24.9.2023 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Dombrava) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Šempeter pri Novi gorici) 1.1.2022 22.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Dombrava) 1.1.2022 22.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Prade - vinska trta) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Škocjan) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Prade - vinska trta) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Škocjan) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Tanča gora RLP 2023) 1.1.2023 19.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Virštanj - bionomija AŠ) 1.1.2022 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Šmarje pri Jelšah - RLP) 1.1.2021 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vrenska gorca, Buče - RLP) 1.1.2021 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Pristava pri Mestinju - RLP) 1.1.2021 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Rogaška slatina - RLP) 1.1.2021 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP) 1.1.2021 18.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Karmen) 4.7.2023 18.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Majski vrh - vinska trta) 1.1.2023 17.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Majski vrh - vinska trta) 1.1.2023 17.9.2023 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 15.9.2023 / Spremljanje
Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796) (Žalec - Roje - vešča) 1.1.2020 15.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vojnik - RLP) 1.1.2021 15.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Trška gora RLP) 1.1.2023 15.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (TEST - Šentjernej APS) 27.3.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vinji vrh - bionomija AŠ) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2022 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Golobinjek RLP 2023) 1.1.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 10.7.2023 13.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Žiče/Loče - RLP) 1.1.2021 11.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Slovenske konjice - RLP) 1.1.2021 11.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Studenec RLP) 1.1.2023 5.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Brezovica v Podbočju - RLP) 1.1.2023 5.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bertoki - RLP) 1.1.2023 1.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Šedem RLP) 1.1.2023 1.9.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Semič RLP) 1.1.2023 31.8.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Lože - bionomija) 1.1.2023 21.8.2023 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Vanganel AS) 1.1.2023 4.8.2023 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Čelje - sliva) 1.1.2022 3.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Čelje - jablana) 1.1.2022 3.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Prelože) 1.1.2022 3.8.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2023 2.8.2023 / Spremljanje
Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796) (Žalec- vešča) 1.1.2020 2.8.2023 / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2023 31.7.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Boldraž Metlika) 10.4.2013 27.7.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Gančani - bionomija AŠ) 1.1.2022 16.7.2023 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Orehovlje) 1.1.2023 5.7.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (TEST- Maribor BTŠ (Š)) 1.1.2023 23.6.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Vanganel AS) 1.1.2023 16.6.2023 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (TEST- Maribor BTŠ (Š+F)) 1.1.2023 2.6.2023 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Prelože- Češpljev zavijač) 1.1.2023 31.5.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2019 19.5.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) 1.1.2023 10.5.2023 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Kalce-Naklo: zelje) 1.4.2023 9.5.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Žiče - RLP) 1.1.2021 18.10.2022 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Volčkova vas - RLP) 1.1.2022 19.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Šmartno ob Paki - RLP) 1.1.2021 19.9.2022 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Laze pri Velenju - RLP) 1.1.2021 19.9.2022 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Ravni - RLP) 1.1.2022 16.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Tanča gora - RLP) 1.1.2022 16.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bizeljsko - RLP) 1.1.2022 15.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Sremič - RLP) 1.1.2022 15.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Stražnji vrh - RLP) 1.1.2022 13.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Vrenska gorca/ Buče - RLP) 1.1.2021 1.9.2022 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Sedlašek) 1.1.2022 31.8.2022 31.12.2022 Spremljanje
Cydia pomonella L. (Stari trg pri Slovenj Gradcu) 1.1.2022 17.8.2022 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Polzela - Dobrič) 1.1.2022 16.8.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Polzela - Dobrič) 1.1.2022 16.8.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Arnače (pri Velenju)) 1.1.2022 16.8.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Pecelj) 1.1.2022 16.8.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Spodnja Ponkvica) 1.1.2022 8.8.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Šentjur) 1.1.2017 28.7.2022 31.12.2017 Spremljanje
Cydia pomonella L. (Šmarje pri Kopru) 1.1.2022 20.7.2022 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 16.4.2019 28.4.2022 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Podvrh) 1.1.2020 24.9.2021 31.12.2021 Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Maribor (Počehova) - bionomija AŠ) 1.1.2018 21.7.2021 21.7.2021 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2018 11.3.2021 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 9.4.2018 19.7.2018 31.12.2018 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter (Veržej) 1.1.2016 2.6.2018 1.1.2018 Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2017 5.4.2017 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 23.4.2013 16.6.2016 31.12.2016 Spremljanje
Cydia pomonella L. 29.4.2012 16.6.2015 31.12.2015 Spremljanje
Cydia pomonella L. 1.1.2013 14.6.2015 31.12.2017 Spremljanje
Cydia pomonella L. (Rimske Toplice) 1.5.2013 9.6.2015 31.12.2015 Spremljanje
Cydia pomonella L. 27.4.2013 13.5.2015 31.12.2015 Spremljanje
Cydia pomonella L. 29.4.2013 22.8.2014 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Škrbnik- Hmezad hram) 28.4.2013 14.7.2014 31.12.2014 Spremljanje
Cydia pomonella L. (Sevno SKŠ Grm-NM) 12.4.2013 20.6.2014 31.12.2014 Spremljanje
Cydia pomonella L. 15.4.2013 15.7.2013 31.12.2013 Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) 2.4.2013 15.7.2013 31.12.2013 Spremljanje
Acrolepiopsis assectella (Zeller) 1.1.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 11.4.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 11.4.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) 11.4.2024 / / Spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Vrba (Lukovica)) 11.4.2024 / / Spremljanje
Cydia pomonella L. 29.2.2024 / / Spremljanje
Cydia pomonella L. 14.5.2014 / / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Vrba (Lukovica)) 11.4.2024 / / Spremljanje
Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (Moškanjci - koruza (2024)) 16.4.2024 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) 1.1.2024 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Neblo DRSI) 1.1.2023 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Križ pri Sežani - vinska trta) 1.1.2023 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2024 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Cerovo - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Vipolže - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Komen - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Grapholita sp. 11.4.2024 / / Spremljanje
Grapholita sp. (Vrba (Lukovica)) 11.4.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Vodice) 29.2.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - breskev) 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - jablana) 1.1.2024 / / Spremljanje
Halyomorpha halys (Krško - hruške) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Neblo DRSI) 1.1.2023 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Križ pri Sežani - vinska trta) 1.1.2023 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) 1.1.2023 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bizeljsko - prognostika) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Cerovo - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Vipolže - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Komen - sukači) 1.1.2023 / / Spremljanje
Monilinia vaccinii corymbosi 13.2.2024 / / Spremljanje
Parthenolecanium corni (BUCHE, 1844) 13.2.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Šentjernej-VK) 1.1.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Brezovska Gora) 1.1.2024 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Test Žiče - RLP) 13.12.2023 / / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (TEST - Jolanda) 13.12.2023 / / Spremljanje
Tuta absoluta (Meyrick) (Ratež - paradižnik) 1.5.2022 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI