AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Bodkovci - RLP

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 151225,9 N, 576296 E
Nadmorska višina: 304 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Savci na dan 23.9.2023 ob 18:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 13,9 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 13,9 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 13,9 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (22.9. 22:00 - 23.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (22.9. 22:00 - 23.9. 10:00) 14,3 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0,2 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 18,6 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 13,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (Godemarci) 990 hPa R
Ikona: TEF=0°C (22.9.) TEF=0°C (22.9.) 3512,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (22.9.) TEF=7,3°C (22.9.) 1878,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (22.9.) TEF=8°C (22.9.) 1745,7 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (22.9.) TEF=10°C (22.9.) 1382,1 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 2.1. I
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 3863 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, (Bodkovci - RLP) 1.1.2022 19.9.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 3863 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Bodkovci - bionomija AŠ) 1.1.2022 19.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 24.8.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Bodkovci (vinska trta)) 4.4.2023 24.8.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 19.5.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Savci (UVHVVR) 3,9 km 245 m Ravnine Dodaj
Godemarci (UVHVVR) 6,9 km 212 m Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Dodaj
Vitomarci (UVHVVR) 7,1 km 299 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Moškanjci (UVHVVR) 9,7 km 213 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI