AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Piršenbreg

Postaje na lokaciji: Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 91170,4 N, 550045,5 E
Nadmorska višina: 197 m

Zadnje meritve in izračuni na referenčni postaji Artiče (nadomestna) na dan 17.4.2024 ob 23:00

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 5,4 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 4,5 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (17.4. 22:00 - 18.4. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (17.4. 22:00 - 18.4. 10:00) 5,3 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 94 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 5,2 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 17.4. ob 9:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 6 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 3,5 h I
Ikona: TEF=0°C (16.4.) TEF=0°C (16.4.) 910,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (16.4.) TEF=7,3°C (16.4.) 290,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (16.4.) TEF=8°C (16.4.) 246,5 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (16.4.) TEF=10°C (16.4.) 147,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 18.1. I
Ikona: Fito Pyrus communis L., Viljamovka (Piršenbreg) (28.3.2024) 65, polno cvetenje: najmanj 50% cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo: 65 % O
Ikona: ŠO Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Artiče - jablana) (28.3.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (Artiče - jablana) (28.3.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Halyomorpha halys (Piršenbreg - hruška) (28.3.2024) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Venturia inaequallis (Cooke) Winter (8.3.2024) askospore zrele O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4540 m

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Pyrus communis L., Viljamovka (Piršenbreg) 1.1.2024 28.3.2024 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Oddaljenost od referenčne meteorološke postaje: 4540 m

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Cydia molesta (BUSCK, 1916) (Artiče - jablana) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Artiče - jablana) 1.4.2018 28.3.2024 / Spremljanje
Halyomorpha halys (Piršenbreg - hruška) 1.1.2024 28.3.2024 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 8.3.2024 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Artiče (UVHVVR) 4,5 km 201 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Bizeljsko (UVHVVR) 7,2 km 347 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI