AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Bilje UVHVVR

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (859083, KGZ Nova Gorica), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 84705,3 N, 392886,9 E
Nadmorska višina: 55 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Bilje na dan 1.12.2023 ob 07:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 7 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 7 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 7 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (30.11. 22:00 - 1.12. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (30.11. 22:00 - 1.12. 10:00) 5,9 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 1,4 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 59,6 mm I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 8 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 3,5 h I
Ikona: Zračni tlak - referenčna postaja Zračni tlak - referenčna postaja (BILJE) 994 hPa R
Ikona: TEF=0°C (30.11.) TEF=0°C (30.11.) 5035,2 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (30.11.) TEF=7,3°C (30.11.) 2755,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (30.11.) TEF=8°C (30.11.) 2568,0 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (30.11.) TEF=10°C (30.11.) 2069,3 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 3.1. I
Ikona: Fito Malus domestica Borkh., Gala (9.10.2023) 91, zaključena rast poganjkov: 50 % O
Ikona: Fito Prunus avium L., Burlat (9.10.2023) 93, začetek odpadanja listov: 50 % O
Ikona: Fito Prunus persica (L.) Batsch, Redhaven (9.10.2023) 92, začetek razbarvanja listov: 30 % O
Ikona: Fito Pyrus communis L., Viljamovka (9.10.2023) 91, zaključena rast poganjkov: 60 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, (Šempeter pri Gorici) (23.11.2023) 97, vsi listi so odpadli: 100 % O
Ikona: Fito Pyrus communis L., Junijska lepotica (Kromberk) (9.10.2023) 92, začetek razbarvanja listov: 100 % O
Ikona: Fito Olea europaea L., Istrska belica (Kromberk - oljčna muha) (22.9.2023) 81, začetek obarvanja plodov: 50 % O
Ikona: Fito Zea mays L. (partim), (Šempas) (22.9.2023) 89, polna zrelost: zrnje trdo in močno, okoli 65% suhe snovi: 90 % O
Ikona: ŠO Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtojba - oljčna muha) (4.10.2023) odrasel osebek: 3 O
Ikona: ŠO Anarsia lineatella Zeller (Šempeter pri Gorici) (22.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (Šempeter pri Novi gorici) (22.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (Dombrava) (22.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Grapholita molesta (Busck) (Šempeter pri Gorici) (22.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Cydia funebrana Treitschke (Šempeter pri Gorici) (15.9.2023) odrasel osebek: 1 O
Ikona: ŠO Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Orehovlje) (5.7.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Venturia inaequallis (Cooke) Winter (24.5.2023) konec primarnih okužb (100 %) O
Ikona: ŠO Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) (10.5.2023) odrasel osebek: 3 O
Ikona: ŠO Cydia pomonella L. (19.7.2018) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Prognostični modeli vezani na meteorološko postajo na tej lokaciji:

859083, Bilje, datum zadnjega podatka: 1.12.2023 07:30
Postaj je bila 9.8. prestavljena iz nasada po protitočno mrežo, na mesto izven nasada. Nameščen je osnovni nabor senzorjev.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni jablane in vinske trte.)
Tip postaje: A753GSM
Merilni interval: 30 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Skrbnik postaje in vzdrževalec kakovosi podatkov: KGZ Nova Gorica
Fotografije postaje:
Slika: Postaja
Postaja Bilje

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Gala 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Prunus avium L., Burlat 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Prunus persica (L.) Batsch, Redhaven 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Pyrus communis L., Viljamovka 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, (Šempeter pri Gorici) 1.1.2022 23.11.2023 / Opazovanja
Pyrus communis L., Junijska lepotica (Kromberk) 1.1.2022 9.10.2023 / Opazovanja
Olea europaea L., Istrska belica (Kromberk - oljčna muha) 1.1.2022 22.9.2023 / Opazovanja
Zea mays L. (partim), (Šempas) 1.1.2022 22.9.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Bactrocera oleae (Gmelin) (Vrtojba - oljčna muha) 1.1.2023 4.10.2023 / Spremljanje
Anarsia lineatella Zeller (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Šempeter pri Novi gorici) 1.1.2022 22.9.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. (Dombrava) 1.1.2022 22.9.2023 / Spremljanje
Grapholita molesta (Busck) (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 22.9.2023 / Spremljanje
Cydia funebrana Treitschke (Šempeter pri Gorici) 1.1.2023 15.9.2023 / Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Orehovlje) 1.1.2023 5.7.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 24.5.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) 1.1.2023 10.5.2023 / Spremljanje
Cydia pomonella L. 9.4.2018 19.7.2018 31.12.2018 Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Šempeter pri Gorici - vinska trta) 1.1.2023 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Bilje UVHVVR (UVHVVR) Trenutna postaja 55 m Ravnine Dodaj
Bilje* (ARSO) 0,4 km 55 m Dodaj
Miren (UVHVVR) 1,9 km 47 m Ravnine Dodaj
Vogrsko (UVHVVR) 8,2 km 62 m Ravnine Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI