Agromet
Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh           
 
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
  PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
  AGROMETEOROLOŠKA NAPOVED
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
 ► NARAVNE NESREČE
 ► SUŠA/MOČA
 ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE
VARSTVO RASTLIN PRED BOLEZNIMI, ŠKODLJIVCI IN PLEVELI
SPREMLJANJE JABLANOVEGA ŠKRLUPA V SADOVNJAKIH

Za namen spremljanja pojava jablanovega škrlupa v sadovnjakih se izvajajo spremljanja gibanja askospor. Izbruhe askospor v naravi spremljamo z več metodami. Z metodo lovilcev spor in metodo z vazelinskimi stekelci spremljamo izbruhe askospor navadno od začetka aprila in vse do do druge polovice junija. Obe metodi sta v veliko pomoč za ugotavljanje možnih primarnih okužb z jablanovim škrlupom na podlagi Millsove tabele (Mešl in sod., 2005).

1. LOVILCI SPOR

Spremljanje askospor z lovilcem askospor Mycotrap (slika 1) in z lovilcem spor Burkard (Slika 2). Z uporabo lovilca askospor je možno sklepati, tudi na razpoložljivi infekcijski potencial v naravi. Pri tej metodi se pod lovilec spor namesti odpadno prezimelo listje, okuženo z jablanovim škrlupom. V ohišju lovilca spor je na vrtečem se bobnu nameščen trak iz prozorne plastične folije. Trak namažemo z vazelinom. Skozi režo ventilator vsesava zrak v ohišje lovilca in če so v ozračju askospore, se le te prilepijo na folijo, nameščeno na bobnu. Boben naredi en obrat v sedmih dneh in takrat se folijo tudi enkrat zamenja. Takšno folijo nato razrežemo na krajše trakove in jo pregledamo pod mikroskopom pri 100× povečavi. Ko folijo namestimo na mikroskopsko objektno stekelce, dodamo še mlečno kislino, ki askospore obarva za lažje prepoznavanje. Po tej metodi lahko spremljamo izbruhe askospor na dve uri natančno, ker nam to omogoča raster na katerega je folija pritrjena (Mešl in sod., 2005).
Slika 1, desno : Hirst-ov lovilec spor
Vir: http://www.burkardscientific.co.uk/agronomics/hirst_spore_sampler.htm
Slika 2, spodaj: Mycotrap
Vir: http://www.agroscope.ch/publikationen/


2. METODA SPREMLJANJA IZBRUHOV ASKOSPOR Z VAZELINSKIMI STEKELCI

Pri tej metodi mikroskopska objektna stekelca premažemo z vazelinom in jih s pomočjo posebnih nosilcev namestimo neposredno nad prezimelo listje. Po vsakem dežju stekelca pregledamo pod mikroskopom pri 100× povečavi in določimo askospore ter njihovo število. Pri tej metodi ugotovimo le kumulativen ulov askospor v časovnem obdobju (Mešl in sod., 2005).

 
Slika: Spremljanje izbruhov askospor z vazelinskimi stekelci (Foto: Andreja Peterlin)

VIRI:

Mešl M., Miklavc J., Matis G., Zmrzlak M., Ferlež Rus A., 2005. Izkušnje z različnimi metodami spremljanja izbruhov askospor pri prognozi jablanovega škrlupa. Zbornik predavanj in referatov 7. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin Zreče, 8-10. marec 2005

Agrometeorološki portal Slovenije

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.