AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Prognostična obvestila

Obvestila vsebujejo informacije o vremenskih podatkih v zadnjem obdobju, razvojnih stadijih rastlin, pojavu in širjenju škodljivih organizmov ter nasvete in priporočila o varstvu pred škodljivimi organizmi (izbira fitofarmacevtskega sredstva, nanos fitofarmacevtskih sredstev, dodatna opozorila o varstvu okolja, neciljnih organizmih, javnih objektih...).

Prognostična obvestila v varstvu rastlin imajo svoje začetke že v letu 2002. Takrat je bilo iz Slovenskega informacijskega sistema za varstvo rastlin FITO-INFO po elektronski pošti izdano prvo avtomatsko obvestilo pridelovalcem. Danes predstavlja osnovo sistema za obveščanje mreža več kot 70 agrometeoroloških lokacij opremljenih z samodejnimi agrometeorološkimi postajami proizvajalca Adcon Telemetry in opazovalnimi postajami, kjer se izvaja spremljanje razvojnih stadijev kmetijskih rastlin (fenofaze) in škodljivih organizmov.

Za lastno rabo se lahko naročite na brezplačne napovedi o varstvu vinogradov, sadovnjakov, vrtnin ali poljščin po elektronski pošti ali na SMS sporočila. Naročanje je enostavno in varno.

Preberite tudi prispevek: 15. let prognostičnih obvestil v varstvu rastlin (2017): pdf [822kB]

Izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki so vključeni v agrometeorološki informacijski sitem UVHVVR in izvajajo opazovalno napovedovalno dejavnost:

OBMOČJE DELOVANJA USTANOVA KONTAKT VSEBINA PROGNOZE
Zahodna Slovenija Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Tel.: (05) 335 12 00
E-pošta: entolab@go.kgzs.si
oljkarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedeljstvo, zelenjadarstvo
Osrednja Slovenija Kmetijski inštitut Slovenije Tel.: (01) 280 52 62
E-pošta: info@kis.si
vsadjarstvo, vinogradništvo, poljedeljstvo, zelenjadarstvo
Celjska in Koroška regija Inštititut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Tel.: (03) 712 16 00
E-pošta: tajnistvo@ihps.si
hmeljarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedeljstvo, zelenjadarstvo
Jugovzhodna Slovenija Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto Tel.: (07) 373 0570
E-pošta: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
sadjarstvo, vinogradništvo, poljedeljstvo, zelenjadarstvo
Severovzhodna Slovenija Kmetijsko gozdarski zavod Maribor Tel.: (02) 228 49 00
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si
sadjarstvo, vinogradništvo, poljedeljstvo, zelenjadarstvo