AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
TODO Caption
Osrednja Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Gabrovka - RLP / 2022 2023
Gabrska gora - RLP / 2022 2023
Moravče pri Gabrovki - RLP / 2022 2023
Veliki Gaber - bionomija AŠ 80 / 2022 2023
Celjska in Koroška regija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Brnica - bionomija AŠ Modra frankinja 75 / 2022 2023
Laze pri Velenju - RLP / 2022 2023
Pristava pri Mestinju - RLP / 2022 2023
Rogaška slatina - RLP / 2022 2023
Slovenske konjice - RLP / 2022 2023
Šmarje pri Jelšah - RLP / 2022 2023
Šmartno ob Paki - RLP / 2022 2023
Virštanj - bionomija AŠ Laški rizling 95 / 2022 2023
Vojnik - RLP / 2022 2023
Vrenska gorca, Buče - RLP / 2022 2023
Vrenska gorca/ Buče - RLP / 2022 2023
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP / 2022 2023
Žiče/Loče - RLP / 2022 2023
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Bizeljsko - bionomija AŠ Chardonnay 86 / 2022 2023
Bizeljsko - RLP / 2022 2023
Podvrh - RLP / 2022 2023
Ravni - RLP / 2022 2023
Sremič - RLP / 2022 2023
Stražnji vrh - RLP / 2022 2023
Tanča gora - RLP / 2022 2023
Vinji vrh - Bionomija AŠ Modra frankinja 78 / 2022 2023
Volčkova vas - RLP / 2022 2023
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Bodkovci - RLP / 2022 2023
Gančani - bionomija AŠ Brajda - Kvinton 24 / 2022 2023
Litmerk Laški rizling 82 / 2022 2023
Maribor BTŠ - bionomija Laški rizling 44 / 2020 2023
Morje pri Framu - RLP / 2022 2023
Nebova - RLP / 2022 2023
Rinčetova Graba - bionomija AŠ Chardonnay 71 / 2022 2023
Sedlašek / 2022 2023
Svetinje - bionomija AŠ Chardonnay 82 / 2022 2023
Vučja Gomila - RLP / 2022 2023
Zbigovci / 2022 2023
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.