AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Zahodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Bertoki - bionomija Refošk 700 (27.4.) 700 (11.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (28.06.2023) 2023 2023
Lože - bionomija Chardonnay 700 (13.5.) 700 (20.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (09.07.2023) 2023 2023
Osrednja Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Gabrovka - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (13.09.2023) 2022 2023
Gabrska gora - RLP / 2022 2023
Moravče pri Gabrovki - RLP / 2022 2023
Veliki Gaber - bionomija 700 (6.6.) 700 (13.8.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (13.09.2023) 2022 2023
Celjska in Koroška regija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Brnica - bionomija Modra frankinja 700 (4.6.) 700 (26.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (25.09.2023) 2022 2023
Laze pri Velenju - RLP / 2022 2023
Pristava pri Mestinju - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (18.09.2023) 2022 2023
Rogaška slatina - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.07.2023) 2022 2023
Slovenske konjice - RLP / 2022 2023
Šmarje pri Jelšah - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (05.09.2023) 2022 2023
Šmartno ob Paki - RLP / 2022 2023
Virštanj - bionomija Laški rizling 700 (31.5.) 700 (28.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (04.09.2023) 2022 2023
Vojnik - RLP / 2022 2023
Vrenska gorca, Buče - RLP / 2022 2023
Vrenska gorca/ Buče - RLP / 2022 2023
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.09.2023) 2022 2023
Žiče/Loče - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.08.2023) 2022 2023
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Bizeljsko - bionomija Chardonnay 700 (31.5.) 700 (21.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (31.08.2023) 2022 2023
Bizeljsko - RLP 700 (31.5.) 700 (21.7.) / 2023 2023
Brezovica v Podbočju - RLP 700 (27.5.) / 2023 2023
Golobinjek - RLP 700 (27.5.) / 2023 2023
Semič - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (31.08.2023) 2023 2023
Studenec - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (17.08.2023) 2023 2023
Šedem - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.09.2023) 2023 2023
Tanča gora - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (24.08.2023) 2023 2023
Trška gora - RLP / 2023 2023
Vinji vrh - Bionomija Modra frankinja 700 (31.5.) 700 (26.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (13.09.2023) 2022 2023
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) TEF(prag 8,7°C) Opozorilo Leto od Leto do
Bodkovci - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (07.08.2023) 2022 2023
Gančani - bionomija Brajda - Kvinton 700 (9.6.) 700 (25.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (11.07.2023) 2022 2023
Ilovci - RLP / 2023 2023
Litmerk - bionomija in RLP 700 (2.6.) 700 (23.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (09.07.2023) 2022 2023
Maribor BTŠ - bionomija in RLP Laški rizling 700 (7.6.) 700 (27.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (04.09.2023) 2020 2023
Morje pri Framu - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (06.09.2023) 2022 2023
Nebova - RLP Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (29.09.2023) 2022 2023
Rinčetova Graba - bionomija in RLP Chardonnay 700 (1.6.) 700 (22.7.) Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.08.2023) 2022 2023
Svetinje - bionomija in RLP Chardonnay 700 (2.6.) 700 (23.7.) Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (09.07.2023) 2022 2023
Vučja Gomila - RLP / 2022 2023
Zbigovci - RLP / 2022 2023
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: V modul spremljanja pojava ameriškega škržatka so vključene opazovalne postaje Javne službe za zdravstveno varstvo rastlin in meteorološke postaje UVHVVR/MKGP, ARSO in DRSI. Modul je nastal v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (©) in zunanjimi izvajalci: Bron d.o.o. in Velesa d.o.o. Podatki objavljeni na tej strani so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice (Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije).