AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO
Karta z lokacijami spremljanja ameriškega škržatka.- Klikni na ikono za prikaz obvestila.
Osrednja Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) Datum VEF Opozorilo Leto od Leto do
Gabrovka - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.07.2022) 2022 2022
Gabrska gora - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.07.2022) 2022 2022
Moravče pri Gabrovki - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.07.2022) 2022 2022
Veliki Gaber - bionomija AŠ 2530,4 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (28.07.2022) 2022 2022
Celjska in Koroška regija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) Datum VEF Opozorilo Leto od Leto do
Brnica - bionomija AŠ Modra frankinja 2584,2 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (08.08.2022) 2022 2022
Laze pri Velenju - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (08.08.2022) 2022 2022
Pristava pri Mestinju - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (02.08.2022) 2022 2022
Rogaška slatina - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Slovenske konjice - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Šmarje pri Jelšah - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (08.08.2022) 2022 2022
Šmartno ob Paki - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (08.08.2022) 2022 2022
Virštanj - bionomija AŠ Laški rizling 2717,5 07.10.2022 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (06.07.2022) 2022 2022
Vojnik - RLP / / 2022 2022
Vrenska gorca, Buče - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Vrenska gorca/ Buče - RLP / / 2022 2022
Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Žiče/Loče - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) Datum VEF Opozorilo Leto od Leto do
Bizeljsko - bionomija AŠ Chardonnay 2772,8 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (08.09.2022) 2022 2022
Bizeljsko - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (02.09.2022) 2022 2022
Podvrh - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (19.08.2022) 2022 2022
Ravni - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (31.08.2022) 2022 2022
Sremič - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (18.08.2022) 2022 2022
Stražnji vrh - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (03.08.2022) 2022 2022
Tanča gora - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.09.2022) 2022 2022
Vinji vrh - Bionomija AŠ Modra frankinja 2662,9 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (07.09.2022) 2022 2022
Volčkova vas - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (22.08.2022) 2022 2022
Severovzhodna Slovenija
Lokacija Sorta TEF (prag 5°C) Datum VEF Opozorilo Leto od Leto do
Bodkovci - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (31.08.2022) 2022 2022
Gančani - bionomija AŠ Brajda - Kvinton 2544,4 07.10.2022 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (04.07.2022) 2022 2022
Litmerk Laški rizling 2671,6 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.08.2022) 2022 2022
Maribor BTŠ - bionomija Laški rizling 2617,6 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (14.09.2022) 2022 2022
Morje pri Framu - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (15.09.2022) 2022 2022
Nebova - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (12.09.2022) 2022 2022
Rinčetova Graba - bionomija AŠ Chardonnay 2614,4 07.10.2022 Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (11.08.2022) 2022 2022
Sedlašek / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (14.08.2022) 2022 2022
Svetinje - bionomija AŠ Chardonnay 2671,6 07.10.2022 Priporočamo, da v vinograd postavite rumene lepljive plošče (RLP) (05.07.2022) 2022 2022
Vučja Gomila - RLP / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.09.2022) 2022 2022
Zbigovci / Prag ulovov ameriškega škržatka je presežen! Spremljajte obvestila prognostične službe. (01.09.2022) 2022 2022
IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.