AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Braslovče (Pšaker)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Merilna postaja stoji na precej nagnjenem terenu. Lokacija je intenzivno sadjarska, način pridelave pa ekološki. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov. Na Z strani stoji gospodarsko poslopje s hišo in dvoriščem. Na S in V strani od postaje je sadovnjak, ki je zavarovan z mrežami proti toči in ima namakalni sistem. Na J strani se za travnikom oziroma pašnikom razprostira gozd. Enako se na S strani sadovnjak zaključuje z gozdom.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno ozke doline (razmerje globina:širina>1) Nadmorska višina: 322 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

39323 Braslovče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 10,6 °C 2.4.2023 10:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 70,5 %RH 2.4.2023 10:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 2.4.2023 10:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Zračni tlak 969,1 hPa 2.4.2023 10:30 Zračni tlak na višini 2 m
Hitrost vetra (3 m) 3,1 km/h 2.4.2023 10:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Padavine 0 mm 2.4.2023 10:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 02.04.2023 344,7 01.01.2023
7,3 02.04.2023 33,9 08.03.2023
8,0 02.04.2023 23,8 08.03.2023
10,0 02.04.2023 6,3 09.03.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravijo po potrebi
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja stoji na spodnji točki ob koncu vrste nagnjenega intenzivnega ekološkega sadovnjaka. Postaje je izven protitočne mreže sadovnjaka. Senzor za merjenje temperature zraka ter relativne vlage v nasadu ter senzor za omočenost lista so postavljeni v krošnjo drevesa. Postaja je predhdno stala na drugi strani sadovnjaka, vendar smo jo zaradi nastanka naravne ovire prestavili.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

39323 Braslovče (Pšaker)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja