AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Potoki

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja postavljena v ekstenzivnem sadovnjaku v zaselku Potoki. Postavljena na terasastem področju.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, koluvialna, plitva
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37288 Potoki
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.07.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -2,2 °C 27.1.2023 01:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 82 %RH 27.1.2023 01:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 4 U 27.1.2023 01:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 27.1.2023 01:30 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal (30 cm) 5,1 °C 27.1.2023 01:30 Temperatura tal v globini 30 cm


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 26.01.2023 134,8 01.01.2023
7,3 26.01.2023 6,9 01.01.2023
8,0 26.01.2023 3,8 01.01.2023
10,0 26.01.2023 0,0

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A733GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 2,5m višine. Poleg ostalih senzorjev je na tej postaji nameščen tudi senzor za merjenje temperatur tal.Temperatura tal se meri na globini 20cm. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja postavljena na kmetijski površini, v bližini je ekstenzivni sadovnjak. Stanovanjski objekti na severni strani postaje so oddaljeni 200m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.