AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Moškanjci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 213 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

512056 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.12.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -5,4 °C 6.2.2023 00:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 83,8 %RH 6.2.2023 00:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 6.2.2023 00:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura tal (30 cm) 1 °C 6.2.2023 00:30 Temperatura tal v globini 30 cm
Sončno sevanje 0,2 W/m2 6.2.2023 00:30 Sončno obsevanje na višini 2 m
Smer vetra (3 m) 81,9 ° 6.2.2023 00:30 Smer vetra na višini 3 m
Hitrost vetra (3 m) 0,5 km/h 6.2.2023 00:30 Hitrost vetra na višini 3 m
Padavine 0 mm 6.2.2023 00:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 05.02.2023 125,8 01.01.2023
7,3 05.02.2023 13,4 01.01.2023
8,0 05.02.2023 9,8 01.01.2023
10,0 05.02.2023 1,5 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

512056 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.12.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

25166 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 23.09.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.12.2021
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27387 v pisarni - rezerva (prej bila Moškanjci)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.04.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.09.2020
Tip postaje: A733, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.04.2019
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.01.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 01.03.2016
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.01.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 23.12.2016
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja