AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Šentjakob

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji na njivi, kjer se prideluje zelenjava. V okolici so njive in travniki. Teren je rahlo nagnjen proti jugu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

513648 Šentjakob
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.02.2021
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (20 cm) 11,2 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura na višini 20 cm
Relativna zračna vlaga (20 cm) 96,9 %RH 7.10.2022 21:30 Relativna zračna vlaga na višini 20 cm
Omočenost lista (20 cm) 6 U 7.10.2022 21:30 Omočenost lista na višini 20 cm
Temperatura (2 m) 12,3 °C 7.10.2022 21:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 99,3 %RH 7.10.2022 21:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 7.10.2022 21:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 7.10.2022 21:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 07.10.2022 3.690,9 03.01.2022
7,3 07.10.2022 2.068,8 05.01.2022
8,0 07.10.2022 1.933,8 05.01.2022
10,0 07.10.2022 1.568,6 16.03.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Poljedelska merilna postaja.
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

49993 Šentjakob
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.09.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.02.2020
Tip postaje: A753, Merilna postaja