AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Veržej

Vrsta lokacije:
Opis lokacije:
Postaja stoji ob robu intenzivnega nasada jablan v bližina kraja Veržej. Višina dreves je 2 m. Nasad je pod mrežo. Lega je odprta, ravninska brez nagiba. V širši okolici ni ovir.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 183 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, tipična, globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37883 Veržej
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.12.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Zadnje meritve za to postajo niso na voljo.


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 31.12.2018 1.715,4 01.01.2018
7,3 31.12.2018 873,0 01.01.2018
8,0 31.12.2018 804,9 06.01.2018
10,0 31.12.2018 626,6 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in poljedelstvu na območju občine Veržej.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega nasada jablan v bližini naselja Veržej. Višina dreves doseže 3-3,5m. Postaja je 50m od roba nasada. Lega je odprta, ravninska in brez nagiba.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37883 Veržej
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.12.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 19.12.2018
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

37883 037883 Obcina Leenart (GPRS)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.11.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 21.06.2012
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja