AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Črnova (Gradišnik)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku, ki ga z vseh strani obkroža gozd. Teren je nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablan in škodljivih organizmov. Na Z, SZ in S strani stojita dve kmetiji z gospodarskimi poslopji.Tudi sosed se ukvarja z intenzivno pridelavo jabolk.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 453 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 225°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, psevdooglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

22213 Črnova (nadomestna)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 23.06.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 18,5 °C 18.8.2022 06:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 84,5 %RH 18.8.2022 06:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 18.8.2022 06:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 18.8.2022 06:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 18.08.2022 2.907,5 01.01.2022
7,3 18.08.2022 1.567,4 01.01.2022
8,0 18.08.2022 1.467,6 09.02.2022
10,0 18.08.2022 1.202,0 23.03.2022

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v intenzivnem nasadu jablan, ki je last gospoda Gradišnika. Postaja se dvakrat na leto pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravljajo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Teren je nagnjen. V smeri J, JV in JZ se razprostirajo sadovnjaki. Na Z in SZ strani stojijo tri stavbe. Hladilnica oz. skladišče za jabolka, ki je od postaje oddaljena 20 m, hiša 30 do 40 m in strojna lopa 20 m. Strojna lopa je visoka 6-7 m. Po 70 m v smeri SV od postaje sadovnjak meji z robom gozda oziroma kostanjevimi drevesi.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

24362 Črnova (Gradišnik)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.09.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.06.2017
Tip postaje: A733, Merilna postaja