AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Vogrsko

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja postavljena v vinogradu namiznih sort grozdja Sadjarskega centra Bilje. Teren je raven. Lokacija je intenzivno poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 62 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: regosol, distričen, na drugih silikatnih klastičnih kamninah
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49191 Vogrsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVHVVR, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 13,4 °C 24.3.2023 20:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 81,7 %RH 24.3.2023 20:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 2 U 24.3.2023 20:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Sončno sevanje 0 W/m2 24.3.2023 20:00 Sončno obsevanje na višini 2 m
Padavine 0 mm 24.3.2023 20:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura tal (30 cm) 10,4 °C 24.3.2023 20:00 Temperatura tal v globini 30 cm
Hitrost vetra (3 m) 2 km/h 24.3.2023 20:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Smer vetra (3 m) 139,1 ° 24.3.2023 20:00 Smer vetra na višini 3 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 24.03.2023 529,0 01.01.2023
7,3 24.03.2023 76,6 01.01.2023
8,0 24.03.2023 54,1 01.01.2023
10,0 24.03.2023 12,9 03.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji je postavljen razširjen nabor senzorjev za temperaturo zraka, zračno vlago, omočenost listja, sončno obsevanje, temperaturo tal, merilec količine padavin, smer vetra in hitrost vetra. Postajo vzdržuje KGZ Nova Gorica dvakrat letno oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja postavljena v ograjenem sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Teren je raven. Lokacija je na splošno intenzivno poljedelska.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

49191 Vogrsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

6240 Vogrsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.11.2011
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja