AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Vrt zdravilnih rastlin IHPS, na severu rastlinjak in za njim stavba, na jugu travnik/njiva zahodu stavbe. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

10027 Žalec
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.05.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: IHPS, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 2,5 °C 22.3.2023 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 100 %RH 22.3.2023 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 10 U 22.3.2023 05:00 Omočenost lista na višini 1,5 m
Smer vetra (3 m) 263,2 ° 22.3.2023 05:00 Smer vetra na višini 3 m
Hitrost vetra (3 m) 0,2 km/h 22.3.2023 05:00 Hitrost vetra na višini 3 m
Temperatura tal (10 cm) 12,1 °C 22.3.2023 05:00 Temperatura tal v globini 10 cm
Padavine 0 mm 22.3.2023 05:00 Padavine na višini 2 m
Sončno sevanje 0,2 W/m2 22.3.2023 05:00 Sončno obsevanje na višini 2 m
0 22.3.2023 05:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 360,0 01.01.2023
7,3 22.03.2023 45,2 01.01.2023
8,0 22.03.2023 31,7 01.01.2023
10,0 22.03.2023 8,2 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

10027 Žalec (nova)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.05.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753, Merilna postaja

2079 Žalec Inštitut
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 13.05.2022
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27261 Črešnjevec (Sl. Bistr.-pozeba)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.10.2017
Tip postaje: A740, Merilna postaja

39749 Virštanj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.02.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2016
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

27261 XX 027261 PDC_profi
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A740, Merilna postaja