AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Sremič

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Merilna lokacija se nahaja v vinogradu tik pod vrhom Sremiča. V neposredni bližini je zidanica, v bližini pa tudi radijska oddajna stolpa.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Prelazi (sedla, prevoji) Nadmorska višina: 466 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 235°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, koluvialna
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

513651 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.03.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) 10,6 °C 22.3.2023 04:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 61,6 %RH 22.3.2023 04:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 8 U 22.3.2023 04:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Padavine 0 mm 22.3.2023 04:30 Padavine na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 22.03.2023 377,5 01.01.2023
7,3 22.03.2023 51,4 01.01.2023
8,0 22.03.2023 36,0 01.01.2023
10,0 22.03.2023 6,9 02.01.2023

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

513651 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.03.2022
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja

49592 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.03.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 24.03.2022
Tip postaje: A753, Merilna postaja

27473 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.01.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 12.10.2014
Tip postaje: A733, Merilna postaja

27392 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 31.05.2005
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 20.01.2008
Tip postaje: Diagnostic A850 RTU, Merilna postaja

49592 49592 Sremič
Datum postavitve postaje na lokaciji:
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2016
Tip postaje: A753, Merilna postaja