AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja

Domov > Meteo | Fito | Zoo | VEF

Podatki o lokaciji Vidonci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 337 m
Nagib terena: 16° Smer nagiba terena: 147°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na flišu s primesjo apnenega grušča, antropogena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

513658 Vidonci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.11.2020
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A760, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 29.1.2023 07:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista (1,5 m) 0 U 29.1.2023 07:30 Omočenost lista na višini 1,5 m
Temperatura (2 m) -1,1 °C 29.1.2023 07:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga (2 m) 84,5 %RH 29.1.2023 07:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C)
0,0 29.01.2023 103,5 01.01.2023
7,3 29.01.2023 4,1 01.01.2023
8,0 29.01.2023 2,5 01.01.2023
10,0 29.01.2023 0,0

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v vinogradništvu in sadjarstvu na območju zahodnega dela Goričkega.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti vinograda v naselju Vidonci na Goričkem. Pobočje je odprto, v bližini ni gradbenih objektov. Najbližje so objekti 60 m SV od postaje. Teren je izbočen in nagnjen proti JV.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

42838 Vidonci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 17.11.2020
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja