AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Zbigovci - RLP

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (516317, KGZ Maribor), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije vinograd
Koordinate D96: 168252 N, 574461 E
Nadmorska višina: 299 m
Postaja je postavljena v intenziven vinograd v Zbigovcih pri Gornji Radgoni. Višina vinske trte doseže 2,2m. Postaja je 40 metrov pod vrhom griča na JV strani, kjer poteka asfaltna cesta. 30m proti vzhodu poteka daljnovod.. Teren je izbočen, z nagibom v smeri zahoda, kamor se odpira dolina, na severovzhodni strani poraščena z gozdnim drevjem.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi
Smer nagiba terena: 261°
Nagib terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen)
Urbanizacija: Posamične hiše
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na postaji Zbigovci na dan 30.9.2023 ob 02:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 13,3 °C M
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 11 °C I
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (29.9. 22:00 - 30.9. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (29.9. 22:00 - 30.9. 10:00) 12,7 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 86 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 24.9. ob 2:30 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 2 h I
Ikona: TEF=0°C (29.9.) TEF=0°C (29.9.) 3708,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (29.9.) TEF=7,3°C (29.9.) 2003,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 1.1. I
Ikona: TEF=8°C (29.9.) TEF=8°C (29.9.) 1864,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 1.1. I
Ikona: TEF=10°C (29.9.) TEF=10°C (29.9.) 1484,4 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 19.2. I
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonay (22.9.2023) 91, po trgatvi: konec zorenja lesa: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Police - vinska trta) (19.9.2023) 91, po trgatvi: konec zorenja lesa: 100 % O
Ikona: ŠO Scaphoideus titanus Ball (29.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Police - vinska trta) (26.9.2023) odrasel osebek: 0 O
Ikona: ŠO Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Police - vinska trta) (26.9.2023) odrasel osebek: 0 O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonay 1.1.2022 22.9.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Chardonnay (Police - vinska trta) 1.1.2023 19.9.2023 / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball 1.1.2022 29.9.2023 / Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Police - vinska trta) 1.1.2023 26.9.2023 / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Police - vinska trta) 1.1.2023 26.9.2023 / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Zbigovci - RLP (UVHVVR) Trenutna postaja 299 m Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi Dodaj
Kapelski vrh*** (DRSI) 5,6 km 285 m Dodaj
Gederovci*** (DRSI) 6,8 km 201 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI