AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Svečina

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (25165, KGZ Maribor)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 169742 N, 545669 E
Nadmorska višina: 368 m
Postaja je postavljena v intenzivnem nasadu jablane v naselju Svečina. Postaja je postavljena na sadjarsko-vinogradniški legi, zato služi za napoved pojava bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu, na območju kraja Svečina.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK)
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Vrhovi ali grebeni hribov in prelazi
Smer nagiba terena: 206°
Nagib terena: 15°
Profil terena: Raven
Urbanizacija: Posamične hiše
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na postaji Svečina na dan 18.8.2021 ob 07:30

Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Špičnik (UVHVVR) 1,4 km 338 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Šentilj*** (DRSI) 4,5 km 300 m Dodaj
Gačnik* (ARSO) 8,5 km 291 m Dodaj
Gačnik M. (UVHVVR) 8,7 km 297 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI