AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Svečina

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (25165, KGZ Maribor)

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 169742 N, 545669 E
Nadmorska višina: 368 m

Zadnje meritve in izračuni na postaji Svečina na dan 18.8.2021 ob 07:30

25165, Svečina, datum zadnjega podatka: 18.8.2021 07:30
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu in vinogradništvu na območju kraja Svečina.)
Tip postaje: A733
Merilni interval: 30 minut
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: Ne
Skrbnik postaje in vzdrževalec kakovosi podatkov: KGZ Maribor
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Špičnik (UVHVVR) 1,4 km 338 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
Šentilj*** (DRSI) 4,5 km 300 m Dodaj
Gačnik* (ARSO) 8,5 km 291 m Dodaj
Gačnik M. (UVHVVR) 8,7 km 297 m Pobočje proti NE (od NNW do SE) Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI