AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Podatki o lokaciji Blanca

Postaje na lokaciji: Ikona: Meteo Meteorološka postaja (859097, KGZ Novo mesto), Ikona: Feno - Fito Fenološka - Fito, Ikona: Feno - ŠO Fenološka - ŠO

OPIS LOKACIJE

Vrsta lokacije: Ikona: Tip lokacije sadovnjak - intenzivni
Koordinate D96: 95657,8 N, 529762,6 E
Nadmorska višina: 278 m
Lokacija je intenzivno sadjarsko vinogradniška. Površino pobočja prekriva le nasad jablane. V bližini je poleg ceste še asfaltirana delovna ploščad površine 500 m2 in gospodarsko poslopje.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje
Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW)
Smer nagiba terena: 230°
Nagib terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen)
Urbanizacija: Posamične hiše
Prisotnost stavb/betona: Ne

Zadnje meritve in izračuni na postaji Blanca na dan 1.3.2024 ob 05:30

Oznaka Senzor Vrednost Tip
Ikona: Temperatura (2 m) Temperatura (2 m) 7,1 °C M
Ikona: Minimalna temperatura (2 m) (29.2. 22:00 - 1.3. 10:00) Minimalna temperatura (2 m) (29.2. 22:00 - 1.3. 10:00) 6,7 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) mokrega termometra Temperatura (2 m) mokrega termometra 7 °C I
Ikona: Temperatura (2 m) rosišča Temperatura (2 m) rosišča 6,8 °C I
Ikona: Relativna zračna vlaga (2 m) Relativna zračna vlaga (2 m) 98 %RH M
Ikona: Padavine Padavine 0 mm M
Ikona: Vsota padavin v zadnjih 24 urah Vsota padavin v zadnjih 24 urah 0 mm I
Ikona: Zadnje padavine Zadnje padavine 27.2. ob 10:00 I
Ikona: Omočenost lista (1,5 m) Omočenost lista (1,5 m) 10 U M
Ikona: Trajanje omočenosti lista Trajanje omočenosti lista 10 h I
Ikona: Zračni tlak Zračni tlak 976 hPa M
Ikona: Zračni tlak na morski gladini Zračni tlak na morski gladini 1009 hPa I
Ikona: TEF=0°C (29.2.) TEF=0°C (29.2.) 325,1 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 0°C Datum prvega prestopa praga 0°C 1.1. I
Ikona: TEF=7,3°C (29.2.) TEF=7,3°C (29.2.) 48,8 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 7,3°C Datum prvega prestopa praga 7,3°C 3.1. I
Ikona: TEF=8°C (29.2.) TEF=8°C (29.2.) 35,6 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 8°C Datum prvega prestopa praga 8°C 3.1. I
Ikona: TEF=10°C (29.2.) TEF=10°C (29.2.) 8,9 °C I
Ikona: Datum prvega prestopa praga 10°C Datum prvega prestopa praga 10°C 5.2. I
Ikona: Fito Malus domestica Borkh., Zlati delišes (14.4.2023) 60, odprti prvi cvetovi: 20 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, (Studenec - RLP) (3.8.2023) 79, večina jagod se med seboj dotika: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Podvrh 1-Sevnica) (3.8.2023) 79, večina jagod se med seboj dotika: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, Žametna črnina (Podvrh 2-Sevnica) (3.8.2023) 79, večina jagod se med seboj dotika: 100 % O
Ikona: Fito Vitis spp., Modra frankinja (Podvrh 3-Sevnica) (3.8.2023) 79, večina jagod se med seboj dotika: 100 % O
Ikona: Fito Vitis vinifera subsp. vinifera, , (Podvrh) O
M=merjena vrednost, I=izračunana vrednost, O=opazovana vrednost, R= meritev iz referenčne lokacije
Temperatura rosišča in temperatura mokrega termometra sta izračunani na podlagi meteoroloških spremenljivk z upoštevanjem zračnega tlaga na referenčni lokaciji.

Prognostični modeli vezani na meteorološko postajo na tej lokaciji:

Fenološke postaje na lokaciji

Spremljan ogranizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Malus domestica Borkh., Zlati delišes 18.3.2009 14.4.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, (Studenec - RLP) 1.1.2023 3.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Laški rizling (Podvrh 1-Sevnica) 16.4.2013 3.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, Žametna črnina (Podvrh 2-Sevnica) 16.4.2013 3.8.2023 / Opazovanja
Vitis spp., Modra frankinja (Podvrh 3-Sevnica) 1.1.2021 3.8.2023 / Opazovanja
Vitis vinifera subsp. vinifera, , (Podvrh) 1.1.2024 / / Opazovanja
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani

Feno - ŠO postaje na lokaciji

Spremljan organizem Datum začetka Datum zadnjega podatka Datum konca Povezava na spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Studenec RLP) 1.1.2023 5.9.2023 / Spremljanje
Venturia inaequallis (Cooke) Winter 1.1.2016 26.5.2023 / Spremljanje
Scaphoideus titanus Ball (Podvrh - RLP) 1.1.2022 21.9.2022 31.12.2022 Spremljanje
Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758) (Podvrh) 1.1.2020 24.9.2021 31.12.2021 Spremljanje
Cydia pomonella L. 23.4.2013 16.6.2016 31.12.2016 Spremljanje
Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796) (Podvrh - V) 1.1.2024 / / Spremljanje
Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Podvrh - V) 1.1.2024 / / Spremljanje
V preglednici se izpisujejo aktivne fenološke postaje. Za pregled arhivskih podatkov odprite povezavo arhiv na vrhu strani
Ime postaje Oddaljenost Nadmorska višina Lega Primerjava podatkov
Blanca (UVHVVR) Trenutna postaja 278 m Pobočje proti SW (od SSE do NW) Dodaj
Sremič (UVHVVR) 8,8 km 466 m Prelazi (sedla, prevoji) Dodaj
Krško*** (DRSI) 9,3 km 167 m Dodaj
V analizo so vključene postaje UVHVVR (MKGP), ARSO in DRSI