AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Jugovzhodna Slovenija
Lokacija Vrsta lokacije ?
X
Legenda: Tip lokacije
Oznaka Tip lokacije
Ikona: Neopredeljena lokacija neopredeljen
Ikona: Vinograd Vinograd
Ikona: travnik, pašnik travnik, pašnik
[sl - c] kmetijsko zemljišče v zaraščanju
Ikona: cestni rob cestni rob
Ikona: sadovnjak - intenzivni sadovnjak - intenzivni
Ikona: sadovnjak - ekstenzivni sadovnjak - ekstenzivni
Ikona: oljčnik oljčnik
Ikona: njiva njiva
Ikona: vrt vrt
Škodljivi organizem (ŠO) Zadnje opažanje Fenologija rastlin Zadnji meteo podatek VEF T prag 0 VEF T prag 7,3 VEF T prag 10 TEMP (°C) RH (%) PADAVINE
Legenda: Padavine
Oznaka Jakost padavin
Ikona: ni podatka ni podatka
Ikona: ni padavin ni padavin
Ikona: rahel dež rahel dež
Ikona: močan dež močan dež
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Artiče - jablana sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Bizeljsko vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 Fito 15.4.2024 07:30 905,9 291,1 135,6 15,5 53,6 NR
Boldraž Metlika sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 27.7.2023 15.4.2024 07:30 844,7 257,4 123,7 14,8 59,7 NR
Brezovica v Podbočju - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 15.4.2024 07:30 859,7 272,1 140,6 13,4 73,9 NR
Brezovska Gora vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 12,4 76,0 NR
Brezovska Gora vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 2.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 12,4 76,0 NR
Golobinjek - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 15.4.2024 07:30 770,2 207,9 94,5 13,7 65,8 NR
Kalce-Naklo: zelje njiva Plutella xylostella (kapusov molj) 9.5.2023 15.4.2024 07:30 822,3 248,5 123,6 12,7 74,4 NR
Kline-Krško sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 840,5 261,3 131,2 12,4 76,0 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia funebrana (češpljev zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 2.8.2023 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Otočec sadovnjak - intenzivni Grapholita molesta (breskov zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Piršenbreg sadovnjak - intenzivni Halyomorpha halys (marmorirana smrdljivka) 28.3.2024 15.4.2024 07:30 861,3 264,0 127,0 13,5 66,6 NR
Podvrh - sukači vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Podvrh - sukači vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 29.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Ratež - paradižnik njiva Tuta absoluta (paradižnikov molj) 31.7.2023 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Rodine sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 25.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 770,2 207,9 94,5 13,7 65,8 NR
Semič - RLP vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 31.8.2023 15.4.2024 07:30 943,5 320,9 161,9 17,0 51,4 NR
Sremič vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Sremič vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Studenec - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 5.9.2023 15.4.2024 07:30 829,4 241,3 114,0 16,4 51,4 NR
Šedem - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 1.9.2023 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia funebrana (češpljev zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia molesta (breskov zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej travnik, pašnik Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej-VK vinograd Eupoecilia ambiguella (pasasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Šentjernej-VK vinograd Lobesia botrana (križasti grozdni sukač) 11.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 872,8 271,9 136,9 17,8 48,6 NR
Tanča gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 19.9.2023 15.4.2024 07:30 943,5 320,9 161,9 17,0 51,4 NR
Trška gora - RLP neopredeljen Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 15.9.2023 15.4.2024 07:30 824,3 245,9 120,0 10,3 83,3 NR
Vinji vrh - Bionomija vinograd Scaphoideus titanus (ameriški škržatek) 13.9.2023 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Anarsia lineatella (breskov molj) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Zdole - breskev sadovnjak - intenzivni Cydia molesta (breskov zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Zdole - hruška sadovnjak - ekstenzivni Cydia pyrivora (hrušev zavijač) 28.3.2024 Fito 15.4.2024 07:30 831,2 230,2 101,5 17,1 42,2 NR
Ždinja vas sadovnjak - intenzivni Cydia pomonella (jabolčni zavijač) 4.4.2024 Fito 15.4.2024 07:30 843,7 256,2 125,2 11,3 78,3 NR
Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.