AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za Jugovzhodna Slovenija

Vir: ARSO
Pregled lokacij spremljanja pojava škodljivih organizmov v tekočem letu (zapri pregled)
Za izbrano območje v tekočem letu ni aktivne lokacije spremljanja.