AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje bionomije ameriškega škržatka na lokaciji Zg. Kostrivnica/ Podplat - RLP


Opozorila

# Datum Opozorilo Veljavnost
Za to lokacijo obvestila in opozorila niso na voljo.

Grafični prikaz podatkov ulovov ameriškega škržatka na RLP (Meteo: Gabernik-Rogaška)

 

Spremljanja v preteklih letih

Ulovi odraslih osebkov ameriškega škržatka na RLP. Povprečno število na ploščo na teden.

Datum Ulov
Ni podatkov o spremljanjih