AGROMETEOROLOŠKI PORTAL

Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj za vse lokacije

Vir: ARSO

Seznam lokacij spremljanja možnosti pojava primarnih okužb z jablanovim škrlupom za leto 2023 (izračun je veljaven do konca primarnih okužb 2023)