AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) na lokaciji Testna postaja


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) v letu 2024

Spremljanje: vaba - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov