AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Selnica ob Dravi


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2024

Spremljanje: lovilec spor - askospore zrele, lovilec spor - konec primarnih okužb, lovilec spor - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, vazelinska stekelca - askospore zrele

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
8.3.2024 8.3.2024 prvi izbruh askospor v naravi (100 %) :
1.3.2024 1.3.2024 askospore zrele (100 %) :