AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)) na lokaciji TEST- Maribor BTŠ (Š+F)


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)) v letu 2024

Spremljanje: gostitelj - ličinka, vaba - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov