AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) na lokaciji Maribor (Počehova) - bionomija AŠ


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) v letu 2024

Spremljanje: gostitelj - ličinka L1, gostitelj - ličinka L2, gostitelj - nimfa N3, gostitelj - nimfa N4, gostitelj - nimfa N5, gostitelj - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov