AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.) na lokaciji Testna postaja


 

Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jabolčni zavijač (Cydia pomonella L.) v letu 2024

Spremljanje: gostitelj - ličinka L1, gostitelj - ličinka L2, gostitelj - nimfa N3, gostitelj - odrasel osebek

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
Ni podatkov