AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


[sl - Home__Zoo_ZooFenoTitle_895]


 

Spremljanje: hrušev zavijač (Cydia pyrivora (DANILEVSKY, 1947)) v letu 2024

Spremljanje: vaba - odrasel osebek

, datum postavitve: 13.3.2024
Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
21.3.2024 28.3.2024 odrasel osebek: 0
13.3.2024 20.3.2024 odrasel osebek: 0