AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Resje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2023

Spremljanje: gostitelj - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
22.3.2023 22.3.2023 askospore zrele (100 %) :