AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Resje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2022

Spremljanje: gostitelj - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
14.6.2022 14.6.2022 konec primarnih okužb (100 %) :
28.3.2022 28.3.2022 askospore zrele (100 %) :