AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Resje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2021

Spremljanje: gostitelj - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
15.6.2021 15.6.2021 konec primarnih okužb (100 %) :
25.3.2021 25.3.2021 askospore zrele (100 %) :