AGROMETEOROLOŠKI PORTAL
Vinorodna pokrajina

Temelj dobrega kmetovanja.


Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) na lokaciji Resje


Spremljanja v preteklih letih

Spremljanje: jablanov škrlup (Venturia inaequallis (Cooke) Winter) v letu 2019

Spremljanje: gostitelj - prvi izbruh askospor v naravi, ostalo - askospore zrele, ostalo - konec primarnih okužb

Opazovanje od Opazovanje do Kompozicija Opombe
10.6.2019 10.6.2019 konec primarnih okužb (100 %) :
18.3.2019 18.3.2019 askospore zrele (100 %) :